Nhiệm vụ

 -  Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc và tư vấn về các vấn đề liên quan đến học vụ như: đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học, thời khóa biểu, lịch thi

-  Giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, học ngành 2tốt nghiệp,...

-  Tham vấn, hỗ trợ các bạn về các công tác khác liên quan đến việc quản lí học vụ như: nghỉ học tạm thời, danh sách xử lý học vụ,…

-  Chia sẻ với sinh viên về phương pháp học tập ở bậc đại học, để từ đó các bạn có những phương pháp học tập tốt, hiệu quả và sáng tạo.

-  Hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập, cùng sinh viên tìm hiểu về chuyên ngànhđịnh hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

-  Kết nối các cán bộ, nhân viên  phòng Đào tạo nhằm ghi nhận và giải quyết các yêu cầu của sinh viên một cách nhanh chóng thông qua phần mềm tiếp nhận yêu cầu của sinh viên.

-  Giải đáp những thắc mắc của các bạn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: tình bạn, tình yêu, tâm sinh lý hay những khó khăn trong các mối quan hệ cá nhân,…